اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

گروه مطالعات سازمان
تاریخ تأسیس : شهریور 1397


اعضای گروه

سید علی کشفی
مسئول گروه

دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق

مدیرمسئول گزارش نهاد

مدیرعامل شرکت کیوان


سبحان جدیدساز
دبیر گروه

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسیدرباره گروه

این روزها سازمان‌ها همۀ اجزا و ابعاد زندگی ما را در بر گرفته‌اند. ما با این تصور که سازمان‌ها ابزارهایی در اختیار ما هستند، برای زندگی بهتر به آن‌ها تن می‌دهیم. اما به تدریج این سازمان‌ها هستند که ما را به تمامه به خدمت خود در می‌آورند. سازمان‌ها به جای آنکه ابزار باشند، به شکل خودمختارانه‌ای در برابر اراده‌های ما مقاومت می‌کنند. این خودمختاری تنها در برابر زندگی روزمره شهروندان قرار ندارد. بلکه اجرای سیاست‌های خود دستگاه حاکمیت را نیز به چالش می‌کشد. همین خودمختاری است که حاکمیت و شهروندان را وادار می‌کند تا همواره با سازمان‌ها به عنوان موجودیت‌هایی که مزاحم پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی‌شان هستند بنگرند. شهروندان به انحای مختلف تلاش می‌کنند تا از سازمان‌ها و رویه‌های بی‌حاصل اداری و مقررات دست‌وپاگیرش بگریزند. حاکمیت هم در تلاشی وارونه، به محض مواجهه با مقاومت سازمان‌های ریشه‌دار دست به تاسیس سازمان‌های جدید می‌زند.

با این حال، آیا وقت آن نرسیده است که سازمان را به عنوان موجودی زنده در نظر گیرم؟ موجودی که می‌تواند طرف گفت‌وگوی سیاست قرار گیرد؟ آیا فرض سازمان به عنوان موجود زنده، روش‌های نوینی در مطالعه آن پیش روی ما نمی‌گذارد؟ آیا زنده در نظر آوردن سازمان نمی‌تواند به ما تعریفی جدید از سیاست بدهد؟

میز مطالعات سازمانی در موسسه اشراق، با چنین تلقی‌ای خود را موظف به مطالعۀ تجربی و ضمنی برخی از سازمان‌های نوظهور در ایران کرده است.

از این گروه بخوانید :

گروه مطالعات سازمان
دست‌گاهِ مشارکت

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.گروه مطالعات سازمان
از مردم‌نگاری سازمانی تا طراحی استراتژیک

آينده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند.گروه مطالعات سازمان
روح 2030 شیوه‌ی طرح آن را ایجاب می‌کند

مناقشه بر سر سند 2030 بالا گرفته است، مناقشه‌ای که گویا برای دولت حسن روحانی حیثیتی است. حسن روحانی وعده داده است که در این مناقشه کوتاه نخواهد آمد، این از معدود نقاطی است که در آن، حسن روحانی به تمامی مسئولیت اقدام خود را می‌پذیرد. شاید همینجا باشد که بتوان رویه کلی دولت او را در برخورد با مسائل فهمید و ارزیابی کرد.
موسسه علم و سیاست اشراق
تهران خیابان شریعتی،بالاتر از طالقانی
خیابان بوشهر،پلاک21،واحد5
شماره تماس : 09355643099عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه‌کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی‌حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.