اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

کرانه

صاحب‌امتیاز: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
سردبیر: علیرضا شفاه
هیئت تحریریه: علی ارجمند، سیدسینا سیدجلالی، امیرمهدی عبدی، مبین لطفی‌زاده
شورای علمی: موسسه علم و سیاست اشراق

021-88761720
 

 

 

 

 

کرانه، یک نشریه در حوزۀ جغرافیای سیاسی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد فناوری است و در قالب ضمیمه روزنامه ایران، تحلیل‌هایی را در پهنه جغرافیای ایران، منطقه و بین‌الملل ارائه می‌دهد.


موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)